Kancelaria Adwokacka – W czym się specjalizuje?

Kancelaria adwokacka Prokopiak, z siedzibą w Wyszkowie, oferuje szeroki zakres usług prawnych, dostosowanych do potrzeb zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Specjalizacje tej kancelarii obejmują różne dziedziny prawa, co pozwala na kompleksowe wsparcie klientów w wielu sytuacjach życiowych i biznesowych.

1. Prawo cywilne

Wsparcie w sprawach cywilnych

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, oferując pomoc w:

 • Sprawach rozwodowych i separacyjnych
 • Podziałach majątku wspólnego
 • Sprawach spadkowych, w tym dziedziczenie i testamenty
 • Dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za szkody osobowe i majątkowe

Profesjonalne doradztwo i reprezentacja przed sądami cywilnymi zapewniają skuteczne dochodzenie praw klientów.

2. Prawo karne

Obrona w sprawach karnych

Kancelaria Prokopiak oferuje obronę w postępowaniach karnych, obejmującą:

 • Obrona oskarżonych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych
 • Reprezentacja przed prokuraturą i sądami
 • Doradztwo w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych

Adwokaci dbają o zapewnienie skutecznej obrony prawnej na każdym etapie postępowania karnego.

3. Prawo pracy

Pomoc w sprawach pracowniczych

Kancelaria specjalizuje się również w prawie pracy, oferując usługi takie jak:

 • Sporządzanie i analiza umów o pracę
 • Reprezentacja w sporach pracowniczych przed sądami pracy
 • Doradztwo w sprawach mobbingu, dyskryminacji i zwolnień

Adwokaci pomagają zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w rozwiązywaniu sporów pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Prawo gospodarcze

Wsparcie dla przedsiębiorców

Kancelaria Prokopiak wspiera przedsiębiorców w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak:

 • Zakładanie i rejestracja spółek oraz innych form działalności gospodarczej
 • Sporządzanie i negocjowanie umów handlowych
 • Reprezentacja w sporach gospodarczych

Profesjonalne doradztwo prawne pomaga przedsiębiorcom zarządzać ryzykiem prawnym i prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Prawo administracyjne

Pomoc w sprawach administracyjnych

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie prawa administracyjnego, w tym:

 • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • Doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości i zagospodarowania przestrzennego

Adwokaci zapewniają wsparcie w skutecznym poruszaniu się po skomplikowanym systemie administracyjnym.

Podsumowanie

Kancelaria adwokacka Prokopiak w Wyszkowie oferuje wszechstronne usługi prawne, specjalizując się w różnych dziedzinach prawa. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz skuteczną reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi. Niezależnie od potrzeb prawnych, kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie, pomagając klientom osiągnąć pożądane rezultaty.