W którym momencie i przy jakich sprawach powinniśmy skorzystać z pomocy notariusza?

Chociaż usługi notarialne cieszą się dużą popularnością, nadal wielu ludzi nie do końca wie, czym dokładnie zajmują się osoby, które te usługi świadczą. Dziś przyglądamy się bliżej czynnościom notarialnym i sprawdzamy, kiedy warto odwiedzić kancelarię notarialną.

Czym zajmuje się notariusz i notariuszka?

Notariusz/notariuszka to osoba, która pełni zawód zaufania publicznego i upoważniona jest do wydawania aktów notarialnych. Jest to dokument, w którym strony oświadczają swoją wolę, a następnie składają swoje podpisy. Znaleźć tam można dane stron oraz podpis notariusza/notariuszki. Aby akt można było uznać za oryginalny, musi powstać w kancelarii notarialnej. Dokument przechowywany jest tam przez okres 5 lat. W formie aktu notarialnego należy wykonać takie czynności jak np.:

  • darowizna nieruchomości;
  • sprzedaż/kupno nieruchomości;
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Usługi notarialne

Inne usługi notarialne

Do notariusza lub notariuszki należy udać się również wtedy, gdy planujemy intercyzę. Ją również można uzyskać w formie aktu notarialnego. Dzięki takiej rozdzielności każda ze stron małżeństwa będzie dysponować odrębnym majątkiem. Wśród klientów kancelarii notarialnych można znaleźć również osoby, potrzebujące wsparcia w sprawach spadkowych. U takiego specjalisty lub specjalistki sporządza się notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Notariusze i notariuszki codziennie przeprowadzają też wiele innych czynności notarialnych, m.in. spisują protokoły oświadczeń i potwierdzają pełnomocnictwa do prowadzenia czynności prawnych. Taka osoba potwierdza również zgodność kopii z oryginałem, więc do kancelarii notarialnej należy się udać również wtedy, gdy zależy nam na odpisie ważnych dokumentów (np. dyplomu). Notariusz i notariuszki przechowują również papiery wartościowe, pieniądze i różnorodne dokumenty.

Leave a Reply

Your email address will not be published