Audyt RODO – jak wygląda i jakich aspektów dotyczy?

RODO i kwestie z nim związane w obecnej chwili mają znaczenie priorytetowe. Wszystko to związane jest z wejściem unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ( w skrócie OROD, RODO). Dlatego też aspekty związane z właściwym wdrożeniem są niezwykle istotne. Jak właściwie przeprowadzić audyt RODO i o czym warto pamiętać?

Audyt RODO- co warto wiedzieć i jak go przeprowadzić?

Audyt RODO to proces dokumentowania dowodów oraz ich obiektywnej oceny w kontekście inwentaryzacji posiadanych informacji, oraz metod ich przetwarzania. To istotny aspekt pozwalający na właściwe wdrożenie RODO oraz jego ochronę. To pozwala nam sprawdzić, co wymaga poprawy i korekcji, aby móc dostosować się do obowiązujących przepisów.

Ochrona danych osobowych- na czym polega?

Ochrona danych osobowych to ogólny zbiór regulacji prawnych dotyczących zarówno tworzenia jak i posługiwania się zbiorami informacji jak również odpowiednio pojedynczymi danymi, które mają za zadanie zapewnić ochronę prywatności. Dostosowanie do RODO to konieczność, która obowiązuje nas od 2018 roku zgodnie z treścią europejskiego rozporządzenia. Jest to obowiązek dla każdego podmiotu, który w czasie prowadzenia działalności przetwarza jakiekolwiek dane osobowe. Brak przestrzegania tych wymogów obarczony jest wysokimi karami finansowymi.

Jednak RODO to także korzyści, takie jak między innymi:

  • prostszy dostęp do danych,
  • prawo do „bycia zapomnianym”,
  • obowiązek informowania o naruszeniach danych przez administratorów itd.

Prawidłowe dostosowanie do RODO – postaw na profesjonalną pomoc

Warto wiedzieć, iż właściwe dostosowanie do RODO oznacza konieczność podjęcia wielu działań niezależnie od profilu działalności podmiotu. Wszystko po to, aby zapewnić odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych. Jest ono związane z obowiązkiem podejmowania wieloetapowych działań technicznych oraz organizacyjnych. Jeśli szukasz sprawdzonego wsparcia oraz przeprowadzenia profesjonalnego audytu, sprawdź ofertę firmy https://www.isecure.pl/.

Leave a Reply

Your email address will not be published