W jaki sposób kancelaria prawna może wesprzeć towarzystwo ubezpieczeniowe w działaniach prawnych?

Pomoc w sporach sądowych i postępowaniach mediacyjnych to usługi, z których dość często korzystają różnorodne instytucje finansowe. Sprawdź, na jaką pomoc ze strony kancelarii prawnej mogą w tym zakresie liczyć towarzystwa ubezpieczeniowe.

Na czym polega obsługa prawna towarzystw ubezpieczeniowych?

Profesjonalna pomoc prawna oferowana towarzystwom ubezpieczeniowym musi mieć kompleksowy charakter. Takich podmiotów dotyczą m.in. sprawy czynne i bierne (w tych drugich pozwaną stroną jest towarzystwo ubezpieczeniowe). Kancelaria prawna specjalizująca się w takim zagadnieniu, jak prawo ubezpieczeniowe podczas realizacji usług może wspierać się pomocą specjalistów z różnych branż. W ten sposób możliwe jest usprawnienie całego procesu i co za tym idzie, przyspieszenie całej procedury. Obsługa prawna towarzystw ubezpieczeniowych nierzadko wiąże się więc ze współpracą kancelarii z różnorodnymi instytucjami finansowymi, takimi jak np. banki oraz ze specjalistami z innych branż.

Obsługa procesowa towarzystw ubezpieczeniowych

Kancelarie prawne zajmujące się prawem ubezpieczeniowym są doskonale przygotowane do tego, żeby wspomóc swoich klientów w:

  1. postępowaniach karnych
  2. w sprawach związanych z windykacją.

Obsługa prawna towarzystw ubezpieczeniowych to więc także obsługa procesowa. W taki zakres działalności możemy włączyć zarówno sprawy przed sądami powszechnymi, jak też i te przed Sądem Najwyższym. Eksperci troszczą się m.in. i przygotowanie pism procesowych, uczestniczą w negocjacjach ugodowych, mogą pełnić funkcję mediatora, a także odpowiadają na opinie biegłych sądowych.

Prawo ubezpieczeniowe – kancelaria, której warto zaufać

Przed wyborem konkretnego usługodawcy dowiedzmy się, czy specjalizuje się on w prawie ubezpieczeń. Warto upewnić się, że usługodawca ma doświadczenie w obsłudze towarzystw ubezpieczeniowych. Kancelarią specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych jest m.in. KPK Legal.